Disclaimer website

Het gebruik van de informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Krom Textielverzorging B.V. streeft naar een zo compleet, actueel en/of accuraat mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Krom Textielverzorging B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Krom Textielverzorging B.V..

Krom Textielverzorging B.V. is niet aansprakelijk voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring beschrijven wij alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Door de informatie en de diensten op krom.nl te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld:

  • Contact – Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Krom via het contactformulier. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel aan te kunnen bieden. Op het moment dat u contact opneemt met Krom, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver (Outlook). Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 
  • Analytics – De website van Krom maakt gebruik van Google Analytics om de website te verbeteren. De gebruikte gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging – Er worden geen fysieke kopieën van uw persoonsgegevens gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Deze systemen en software en de apparaten waarop deze systemen en software staan zijn beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat.

Rechten – U heeft het recht op inzage, rectificatie, wissen en overdracht van uw gegevens die bij Krom vastgelegd en bewaard worden. Ook heeft u het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het recht op een stop van het gegevensgebruik. Mocht u gebruik willen maken van een van de bovenstaande rechten, dan kunt u een e-mail sturen naar onderstaand mailadres.

Krom Textielverzorging B.V. – KvK 536 35507 Badweg 46 8401 BL Gorredijk info@krom.nl